Projekty unijne

Szkoła języków ŚWIAT JĘZYKÓW to placówka szeroko działająca na rynku. Nie boimy się również realizacji dużych unijnych projektów. Poniżej kilka z nich. Część aktualnie realizowanych część już zamknięta. Zapraszam do lektury i zapisów.

 

Bezpłatne szkolenia z komputerowe lub z języka angielskiego – woj. mazowieckie

 Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie pt. „Lepsze kwalifikacje – większe możliwości!”, którego celem jest wzrost poziomu umiejętności kluczowych- cyfrowych lub językowych, w okresie IX.2020-XII.2021r., przez 330 osób dorosłych od 25 r.ż., o niskich kwalifikacjach i/lub 50+, zamieszkujących/uczących się lub pracujących na obszarze woj. mazowieckiego, w tym min. 99 osób zamieszkujących tereny wiejskie- poprzez udział w certyfikowanych szkoleniach z zakresu ICT zakończ. zewnętrznym egzaminem ECCC (150os.) oraz j. angielskiego zakończonych egzaminem zewnętrznym TGLS (180os.) oraz nabyciem kwalifikacji przez min. 80% uczestników/czki poszczególnych szkoleń.

W ramach projektu oferowane jest wsparcie w postaci bezpłatnych szkoleń:

– komputerowych (ICT) w wymiarze 100 godzin zegarowych/grupę na poziomie A

– języka angielskiego w wymiarze 120 lub 180 godzin szkoleniowych/ grupę na poziomie A

Uczestnicy/czki Projektu będą mieli zapewnioną elastyczność w zakresie terminów zajęć, bezpłatne materiały szkoleniowe oraz wykwalifikowaną kadrę wykładowców. Wszystkie zajęcia zakończą się międzynarodowym egzaminem certyfikującym (TGLS dla szkoleń z języka angielskiego i ECCC dla szkoleń komputerowych).

Projekt „Lepsze kwalifikacje – większe możliwości!”  realizowany na terenie województwa mazowieckiego przez Świat Języków – Szkołę Języków Obcych s.c. współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są pod adresem: http://lepszekwalifikacje.pl/

Czekamy na Wasze zgłoszenia! Zapraszamy do kontaktu.

Pozdrawiam,

Biuro projektu “Lepsze kwalifikacje – większe możliwości!”

kom. 0-534-68-22-31

 

 

Bezpłatne szkolenia z języka angielskiego – woj. łódzkie – PROJEKT ZAKOŃCZONY/ZREALIZOWANY

 Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie pt. „Lepsze kwalifikacje – większe możliwości!”, którego celem jest wzrost kwalifikacji w zakresie języka angielskiego u 360 osób dorosłych (198 kobiet, 162 mężczyzn) w wieku  18 lat i więcej (w tym minimum 72 osoby w wieku 50 lat i więcej), z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym (do poziomu ISCED 2 włącznie), pochodzących z obszarów wiejskich oraz uczących się, pracujących lub zamieszkujących na terenie województwa łódzkiego, uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach w okresie IX.2018-XI.2019 poprzez realizację szkoleń z języka angielskiego zakończonych zewnętrznym egzaminem certyfikującym.

W ramach projektu oferowane jest wsparcie w postaci bezpłatnych szkoleń z języka angielskiego (łącznie dla 30 grup max 12-osobowych) w wymiarze 120 godzin szkoleniowych/ grupę na różnych poziomach zaawansowania (od A1 do C2) dostosowanych do potrzeb i możliwości każdego uczestnika/czki projektu.

Projekt „Lepsze kwalifikacje – większe możliwości!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w okresie 01.09.2018 – 30.11.2019 przez ŚWIAT JĘZYKÓW – Szkołę Języków Obcych s.c. Małgorzata Łuczak, Krzysztof Górczyński w ramach Osi Priorytetowej: XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania: XI.2 Kształcenie osób dorosłych, Poddziałania: XI.2.1 Kształcenie osób dorosłych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są tutaj: http://angielskilodzkie.pl/

Czekamy na Wasze zgłoszenia!