Oferta

Szkoła języków Świat Języków oferuje naukę języka:

 • angielskiego
 • francuskiego
 • niemieckiego
 • rosyjskiego
 • włoskiego
 • hiszpańskiego
 • chińskiego

w ramach kursów standardowych, biznesowych i tzw. kursów ‘tailor made’, czyli dobranych i opracowanych pod indywidualne potrzeby zamawiającego.

Zajęcia prowadzone są w małych grupach lub indywidualnie. Grupy maksymalnie 4-5 osobowe zapewniające każdemu uczestnikowi pełne i aktywne uczestnictwo w kursie. Powyższa wielkość grupy została uznana jako optymalna, zapewnia ona możliwość komunikowania się z innymi uczniami, odgrywania scenek, czy prowadzenia dialogów w parach. Wszystko pod bacznym okiem lektora mogącego bez trudu nadzorować i korygować błędy w wymowie czy konstrukcji zdań. Mała liczebność grupy wymusza również na słuchaczu zwiększoną aktywności i przygotowanie się do zajęć.

Zajęcia prowadzone są przez starannie dobraną kadrę. Zatrudniamy młodych lektorów o wysokich kwalifikacjach, zaangażowanych i chętnych do pracy. Lektorów wprowadzających nowe metody nauczania, ciągle podnoszących swe kwalifikacje.

Wychodząc naprzeciw zapytaniom i potrzebom naszych Klientów postanowiliśmy rozszerzyć zakres naszych usług wprowadzając możliwość skorzystania z korepetycji.

Proponujemy zajęcia z:

 • języka polskiego,
 • matematyki,
 • chemii,
 • biologii,
 • fizyki

Zajęcia w małych grupach, lub indywidualnie. Jeden raz lub dwa razy w tygodniu.

Zajęcia przygotowujące do konkretnego egzaminu – szóstoklasisty, maturalnego, bądź nakierowane na wytłumaczenie, nadrobienie części materiału z jaką Państwa dziecko nie czuje się najlepiej.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych i zaangażowanych w pracę korepetytorów. Uwzględniają indywidualne potrzeby każdego z uczniów. Zapewniając mu jak najlepszą pomoc.

Dzięki wspólnej intensywnej pracy Państwa dziecko poprawi oceny i na nowo odnajdzie przyjemność w nauce.

Naszym celem jest solidne przygotowanie do egzaminów, nadrobienie zaległości, oraz utrwalenie zdobytej

wcześniej wiedzy.

Zapraszamy do nauki i korzystania z naszej oferty.

Nauka z nami jest dziecinnie prosta!