Angielski dla dzieci

Starsze dzieci i młodzież podnoszą swoje umiejętności językowe na zajęciach o różnym stopniu zaawansowania. Oferujemy możliwość nauki dla:

  • osób rozpoczynających przygodę z językiem,
  • wszystkich, którzy mieli jakiś z nim kontakt,
  • czy też posiadających zaawansowane umiejętności językowe.

Wstępną fazą przystąpienia do zajęć jest rozwiązanie testu klasyfikacyjnego. Określa on poziom wiedzy ucznia, pozwala skierować go do grupy na porównywalnym poziomie.

Kolejnym elementem, który bierzemy pod uwagę podczas konstruowania grupy jest wiek słuchaczy. Staramy się by różnica wieku w grupie nie przekraczała 2 lat.

Tak skonstruowana grupa maksymalnie 4 -5 osobowa daje najlepsze efekty edukacyjne, uczestnicy rozwijają swojej zdolności w zbliżonym tempie.

Zajęcia z młodzieżą mają urozmaicony charakter – na lekcjach wykorzystywane są dodatkowe materiały dydaktyczne – np. filmy, gry i zabawy językowe. Uczniowie korzystają z biblioteki, komputera, Internetu.

Wszystko po to, by poznane słownictwo i reguły gramatyczne znalazły zastosowanie w rozmowie, korespondencji czy innej przydatnej życiowo umiejętności.

W każdym semestrze przeprowadzanych jest kilka testów sprawdzających poziom ucznia, a postępy w nauce są szczegółowe opisywane. Na zakończenie roku szkolnego uczestnicy kursów otrzymują certyfikat wraz o opisem osiągniętego poziomu znajomości języka.