Projekty unijne

Bezpłatne szkolenia z języka angielskiego – woj. łódzkie

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie pt. „Lepsze kwalifikacje – większe możliwości!”, którego celem jest wzrost kwalifikacji w zakresie języka angielskiego u 360 osób dorosłych (198 kobiet, 162 mężczyzn) w wieku  18 lat i więcej (w tym minimum 72 osoby w wieku 50 lat i więcej), z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym (do poziomu ISCED 2 włącznie), pochodzących z obszarów wiejskich oraz uczących się, pracujących lub zamieszkujących na terenie województwa łódzkiego, uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach w okresie IX.2018-XI.2019 poprzez realizację szkoleń z języka angielskiego zakończonych zewnętrznym egzaminem certyfikującym.

 

W ramach projektu oferowane jest wsparcie w postaci bezpłatnych szkoleń z języka angielskiego (łącznie dla 30 grup max 12-osobowych) w wymiarze 120 godzin szkoleniowych/ grupę na różnych poziomach zaawansowania (od A1 do C2) dostosowanych do potrzeb i możliwości każdego uczestnika/czki projektu.

 

Projekt „Lepsze kwalifikacje – większe możliwości!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w okresie 01.09.2018 – 30.11.2019 przez ŚWIAT JĘZYKÓW – Szkołę Języków Obcych s.c. Małgorzata Łuczak, Krzysztof Górczyński w ramach Osi Priorytetowej: XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania: XI.2 Kształcenie osób dorosłych, Poddziałania: XI.2.1 Kształcenie osób dorosłych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Więcej informacji o projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są tutaj: http://angielskilodzkie.pl/

Czekamy na Wasze zgłoszenia!

 

 

Pozdrawiam,

 

Biuro projektu “Lepsze kwalifikacje – większe możliwości!”

kom. 0-534-68-22-31